Kontakt

Adresa

Marcani 130 b, 52403 Gračišće

Telefon / Fax

+385 (0)52 621 997

GSM

+385 (0)98 403 065

E-mail

vina.bazon@gmail.com